Trening Komunikacji

i Asertywności

w Uzależnieniach

marzec - kwiecień 2019

Warszawa, WSTS

Dla kogo?

Dla osób pracujących z osobami uzależnionymi


Dla absolwentów Poradnictwa i Terapii Osób Uzależnionych (PiTOU)


Dla absolwentów Partnership Training Scheme (PTS)

Program

Komunikacja werbalna

Komunikacja niewerbalna

Asertywność

I zjazd, 23-24 marca

Komunikacja werbalna to podstawowa forma komunikacji międzyludzkiej. To od niej, w głównej mierze, zależą nasze dobre relacje z członkami rodziny, współpracownikami i innymi osobami z naszego otoczenia. Komunikacja werbalna to po prostu język mówiony, który, jeśli jest nieuzupełniony tzw.

komunikacją niewerbalną, czyli tzw. mową ciała, może stać się źródłem nieporozumień. Dużą rolę odgrywają tu takie czynniki, jak: Akcent (badania dowiodły, że jest ważniejszy niż treść wiadomości!) Stopień płynności mowy (świadczy o kompetencji i odpowiedzialności). Zawartość (treść) wypowiedzi; jest uzależniona od władzy oraz związków międzyludzkich, uzależnionych od przyjętego systemu

kulturowego.

Komunikacja niewerbalna (określana często jako mowa ciała, język ciała) jest to ogół gestów oraz niewerbalnych komunikatów, zarówno nadawanych, jak i odbieranych przez ludzi. Informują one o podstawowych stanach emocjonalnych, intencjach, oczekiwaniach wobec rozmówcy, pozycji społecznej, pochodzeniu, wykształceniu, samoocenie, cechach temperamentu itd. Komunikaty te nadawane są i odbierane najczęściej na poziomie nieświadomym, jednak mogą być również nadawane i odbierane świadomie, tak jak większość gestów - emblematów, czy wiele wyrazów mimicznych.

Asertywność to zdolność do pełnego i swobodnego wyrażania swojej postawy w kontakcie z innym człowiekiem.

Przede wszystkim cechuje się bezpośrednim, uczciwym i stanowczym eksponowaniem, w stosunku do

innej osoby, uczuć, opinii, myśli, pragnień. Szkolenie z asertywności omawia postawy uwzględniające opinie, uczucia i prawa innych osób. Techniki asertywności zapewniają ochronę własnej godności oraz naszego rozmówcy. Jeżeli chcą Państwo poprawić porozumiewanie się i nauczyć się bardzo ważnych zasad, to trening asertywności jest najlepszym warsztatem.

II zjazd, 27-28 kwietnia

III zjazd, 25-26 maja

Zespół

Rafał Witkowski

prowadzący szkolenie

Anna Kułakowska

kierownik szkolenia

Współtwórca i prowadzący Ośrodek dla Osób Uzależnionych przy Chrześcijańskiej Inicjatywie  Dobroczynnej w Gnieźnie, inicjator i koordynator Baptystycznej Akcji Charytatywnej w Polsce. Jest absolwentem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Pomorskiej w Słupsku,odbywał studia doktoranckie na UAM w dziedzinie kulturowych uwarunkowań podejmowania decyzji w warunkach niepewności. Jest wykładowcą i trenerem licznych szkoleń, w tym przy współpracy z UAM, WSGwB czy Akademią Pomorską w Słupsku. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu delegowania, egzekwowania i kontroli działań, zarządzania sobą w czasie, negocjacji i perswazji językowej w sprzedaży.

Certyfikowany specjalista uzależnień, pedagog. Koordynator programu terapeutycznego w Ośrodku i kierownik Hostelu Misji Nowy Początek w Warszawie. Kierownik specjalizacji Poradnictwo i Terapia Osób Uzależnionych w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie.

Informacje

Terminy zjazdów

Miejsce

Koszt

23-24 marca

27-28 kwietnia

25-26 maja

soboty: 9:00-18:00

niedziele: 8:00-17:00

WSTS, Warszawa,

ul. Wyborna 20

Możliwość zakwaterowania

na nocleg (45 zł za noc)

800 zł albo 500 zł dla absolwentów PITOU i PTS

Możliwość rozłożenia

na 2 raty (po 430 zł albo 275 zł dla absolwentów PiTOU i PTS)

Jak się zapisać?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy,

klikając w przycisk „zapisz się”

Pobierz, wypełnij i podpisz odręcznie kwestionariusz aplikacyjny

Dostarcz niezbędne 

dokumenty

Skontaktuj się z nami

Masz pytania? Zadzwoń, napisz lub zostaw wiadomość.

+48 505 028 218

wyposazenidopomagania@gmail.com

Anna Kułakowska

kierownik szkolenia

Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna

ul. Wyborna 20

03-681 Warszawa

sekretariat@wst.edu.pl

tel. 022 679 72 41