Trening Komunikacji i Asertywności

listopad - styczeń

Warszawa, WSTS

Dla kogo?

Dla osób pracujących z osobami uzależnionymi


Dla absolwentów Poradnictwa i Terapii Osób Uzależnionych (PiTOU)


Dla absolwentów Partnership Training Scheme (PTS)


Dla wszystkich chcących rozwinąć swoje umiejętności komunikacyjne

Program

Narzędzia komunikacji

Asertywność

Komunikacja werbalna

I zjazd, 16-17 listopada 2019

II zjazd, 14-15 grudnia 2019

III zjazd, 18-19 stycznia 2020

Istotnymi narzędziem w komunikacji jest między innymi informacja zwrotna udzielana przez odbiorcę może pomóc nadawcy w sprecyzowaniu komunikatu lub doborze innego słownictwa czy wyborze innego sposobu przekazywania informacji w celu dostosowania komunikatu do możliwości jego odbioru. Wysyłanie informacji zwrotnych daje też nadawcy możliwość monitorowania przebiegu procesu komunikacyjnego, co umożliwia korektę błędów wynikłych z braku kontekstu, luk w przekazywanej treści czy słów dwuznacznych, na bieżąco, tak, aby nie pogłębiało się niezrozumienie ze strony odbiorcy. Poznamy kilka sposobów na udzielanie informacji zwrotnej i jednej z najnowszych sposobów informacji zwrotnej wyprzedzającej (z ang. feedback i feedforward), służącej rozmówcy do rozwoju czy też zmiany nawyków. Innymi narzędziami jakimi się będziemy zajmować to: komunikat od „ja” – komunikat w sytuacji trudnej.

Asertywność to zdolność do pełnego i swobodnego wyrażania swojej postawy w kontakcie z innym człowiekiem.

Przede wszystkim cechuje się bezpośrednim, uczciwym i stanowczym eksponowaniem, w stosunku do

innej osoby, uczuć, opinii, myśli, pragnień. Szkolenie z asertywności omawia postawy uwzględniające opinie, uczucia i prawa innych osób. Techniki asertywności zapewniają ochronę własnej godności oraz Twojego rozmówcy. Jeżeli chcesz poprawić porozumiewanie się i nauczyć się bardzo ważnych zasad, to trening asertywności jest najlepszym warsztatem.

Komunikacja werbalna to podstawowa forma komunikacji międzyludzkiej. To od niej, w głównej mierze, zależą nasze dobre relacje z członkami rodziny, współpracownikami i innymi osobami z naszego otoczenia. Komunikacja werbalna to po prostu język mówiony, który, jeśli jest nieuzupełniony tzw.

komunikacją niewerbalną, czyli tzw. mową ciała, może stać się źródłem nieporozumień. Dużą rolę odgrywają tu takie czynniki, jak: Akcent (badania dowiodły, że jest ważniejszy niż treść wiadomości!) Stopień płynności mowy (świadczy o kompetencji i odpowiedzialności). Zawartość (treść) wypowiedzi; jest uzależniona od władzy oraz związków międzyludzkich, uzależnionych od przyjętego systemu

kulturowego.

Zespół

Joanna Baranowska

Anna Kułakowska

prowadzący szkolenie

kierownik szkolenia

Certyfikowany specjalista uzależnień, pedagog. Koordynator programu terapeutycznego w Ośrodku i kierownik Hostelu Misji Nowy Początek w Warszawie. Kierownik specjalizacji Poradnictwo i Terapia Osób Uzależnionych w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie.

Od 2007 związana z Coaching Center – akademią otwartą, kształcącą profesjonalnych coachów. Obszary specjalizacji: przywództwo, coaching, sprzedaż, warsztat trenerski. Metody pracy: trening, warsztat interaktywny, coaching grupowy. Ponad 2000 godzin pracy z klientem indywidualnym w biznesie. Zdobyła certyfikaty kilku amerykańskich Instytucji Coachingowych, m. in. Coach Training Institute (CTI), USA (Warszawa 2006), CoachWise, USA, Warszawa 2008, Conflict Coaching by Synergy (Kanada 2012). Wykłada coaching na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego – Coaching I Mentoring w biznesie. Założyciel firmy coachingowo – szkoleniowej Coaching House (www.coachinghouse.pl). Jej pasją jest uczenie się nowych rzeczy oraz praca misyjna w Afryce (mojauganda.wordpress.com). Ukończyła również Instytut Poradnictwa Fundacji Misja w Ustroniu oraz Dwuletni Kurs Fundacji DE’IGNIS „Duszpasterstwo i pomaganie osobom z problemami psychicznymi”.

Informacje

Miejsce

Terminy zjazdów

Koszt

WSTS, Warszawa,

ul. Wyborna 20

Możliwość zakwaterowania

na nocleg (45 zł za noc)

800 zł albo 500 zł dla absolwentów PITOU i PTS

Możliwość rozłożenia

na 2 raty (po 430 zł albo 275 zł dla absolwentów PiTOU i PTS)

16-17 listopada 2019

14-15 grudnia 2019

18-19 stycznia 2020

soboty: 9:00-18:00

niedziele: 8:00-17:00

Jak się zapisać?

Pobierz, wypełnij i podpisz odręcznie kwestionariusz aplikacyjny

Dostarcz niezbędne 

dokumenty

Wypełnij formularz zgłoszeniowy,

klikając w przycisk „zapisz się”

Skontaktuj się z nami

Masz pytania? Zadzwoń, napisz lub zostaw wiadomość.

Anna Kułakowska

kierownik szkolenia

+48 505 028 218

wyposazenidopomagania@gmail.com

© 2021 Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie, ul. Wyborna 20, 03-681 Warszawa.

Informacje o rekrutacji i studiach: rekrutacja@wsts.edu.pl,  tel. 579 832 406.

Informacje o opłatach: sekretariat@wsts.edu.pl, tel. 22 679 72 41.

Numer konta: 04 1240 1082 1111 0000 0427 9110 

NIP: 524-17-15-683; REGON: 010035700